KONSULTERANDE

INGENJÖRSBYRÅ

INOM ELKRAFTVi älskar elteknik

Vi har över tjugo års erfarenhet


  • Elkraftberäkningar & Elkraftteori
  • Entrepranadupphandling (LUF, AB, ABT)
  • Selektivplaner
  • Reläskydd (IED)
  • Stationsbuss, 61850
  • Magnetfältsberäkningar kraftledningar
  • Ljusbågar/Händelseenergi/IEEE 1584
  • Elsäkerhet